• De Huisregels op en rond het GSV Complex

  1 Kantine, Kleedkamers en Materieel

  • Zorgvuldig omgaan met Kantine,kleedkamerinventaris/materiaal is noodzakelijk
  • Voetbalschoenen buiten schoonmaken.
  • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
  • Gebruikte materialen (ballen, e.d.) verzamelen en inleveren bij de trainer/ leider
  • Na een training of wedstrijd ervoor zorgen dat de kleedkamer schoon wordt achtergelaten.
  • Doe afval in de daarvoor bedoelde afvalbak of vuilnisbak en laat een sportcomplex altijd netjes achter.

  2 Op en rond het Complex

  • Fietsen en brommers dienen op in de daarvoor bestemde plaatsen en niet tegen de hekken te worden geplaatst. Op het terrein is fietsen of met de brommer rijden niet toegestaan.
  • Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein. De toegang naar de velden wordt vrijgehouden, i.v.m. ambulances,brandweer enz..
  • Glas en aardewerk blijft in de kantine en wordt niet mee naar buiten genomen.
  • Het is niet toegestaan om buiten de kantine alcoholische drank te nuttigen op en rond de velden.
  • Blijf tijdens een wedstrijd achter de hekken / reclameborden.
  • Op ons sportcomplex wordt vooral Nederlands gesproken.
  • Het is niet toegestaan voor zowel leden als niet-leden het sportcomplex te betreden buiten openingstijden, met uitzondering van sleutelhouders

  3 Diversen

  • Waardevolle artikelen kunnen worden afgegeven aan de trainer of leider.
  • De vereniging is niet aansprakelijk voor vermissing van artikelen of andere zaken.
  • Spelers/ bezoekers dienen zich te onthouden van discriminerende of beledigende uitlatingen.

  4 Aanwezigheid bij Trainingen en Wedstrijden

  • Voor trainingen
   • op het tijdstip bepaald door de trainer of leider.
  • Voor zowel Thuis als Uit wedstrijden
   • volgens de vermelde tijd op het mededelingenbord. Het is de verantwoordelijkheid van elke speler zelf na te gaan in welk team hij is opgesteld en kennis te nemen van het tijdstip van verzamelen.

  5 Afzeggingen voor Trainingen en Wedstrijden

  • De speler is zelf verantwoordelijk voor afzegging
  • Dit dient te geschieden bij de trainer of leider, voor wat betreft wedstrijden uiterlijk twee dagen voor de speeldatum, tenzij er sprake is van een plotselinge ziekte/ blessure of andere onvoorziene omstandigheden.

  6 Tenues

  • Het dragen van andere dan de voorgeschreven kleding is niet toegestaan
  • Het gebruik van scheenbeschermers is verplicht

  7 Eventuele Maatregelen bij onbehoorlijk gedrag

  • Tegen onbehoorlijk gedrag tijdens en rond trainingen en wedstrijden en bij activiteiten binnen de vereniging wordt opgetreden via de betreffende commissie en het bestuur
  • Het toebrengen van schade aan eigendommen van de verenigingen zal, indien aanwijsbaar, financieel op de betrokkene worden verhaald